Oszczędzamy zasoby środowiska

Każdego roku około 250 milionów pustych wkładów atramentowych i tonerów trafia do odpadów z gospodarstw domowych w Europie. Są one jednak dla nas cennym surowcem. Nasze centrum recyklingu »Save Resources« nie tylko zbiera puste kartridże, ale także realizuje cele charytatywne.

Standardy środowiskowe

Zarządzanie środowiskowe zgodnie z ISO 14001

Ochrona środowiska jest mocno zakorzeniona w filozofii firmy KMP. Czeski zakład produkcyjny KMP został oficjalnie certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi normami środowiskowymi ISO 14001: 2015.

Nordic Ecolabel

Certyfikowany, zrównoważony rozwój - Nordic Ecolabel

W styczniu 2019 roku nasze tonery otrzymały certyfikat „Nordic Ecolabel”. Certyfikat wyróżnia produkty, które spełniają duże  wymagania zdrowotne i środowiskowe, a tym samym mają mały wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Etykieta jest szczególnie dobrze znana w krajach skandynawskich i pomaga konsumentom szybko rozpoznać produkty wytwarzane w sposób zrównoważony. Oszczędne wykorzystanie surowców jest ważnym kryterium zrównoważonych
działań, a tym samym głównym warunkiem wstępnym certyfikacji Nordic Ecolabel. Sprawdzane są również warunki pracy podczas produkcji. Ponadto tonery muszą mieć taką samą jakość druku i pojemność jak oryginalne produkty.

Zakład przetwarzania

Jesteśmy Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Posiadamy decyzje na przetwarzanie odpadów o kodach 20 01 36, 16 02 14, 16 02 16, 08 03 18. Oznacza to że możemy odbierać zużyte tonery i atramenty zgodnie z obowiązującym prawem.