Strona Główna Certyfikaty

toner kmp

ISO 9001:2015
Firma KMP PrintTechnik posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie rozwoju, produkcji oraz dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Pobierz PDF

ISO 14001:2004
Fabryka firmy KMP działa zgodnie z normą ISO 14001:2004. Certyfikat dotyczy również rozwoju, dystrybucji i produkcji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Pobierz PDF

DIN/ISO 24711
DIN/ISO 19798
DIN/ISO 19752

 

Pobierz PDF

KODEKS POSTĘPOWANIA
Europejskie Stowarzyszenie firm produkujących materiały eksploatacyjne ETIRA, przyznało KMP PrintTechnik AG certyfikat, potwierdzający stosowanie Kodeksu Postępowania reprezentującego najwyższe standardy jakościowe, środowiskowe i społeczne w produkcji materiałów eksploatacyjnych.

c

LGA
Tonery KMP zostały przetestowane pod względem emisji oraz zawartości szkodliwych substancji i otrzymały certyfikat LGA. Certyfikat ten daje pewność, że produkty KMP są przyjazne dla konsumenta, chroniąc zdrowie w najlepszy możliwy sposób. LGA jest niezależną instytucją, która w sposób bezstronny i niezależny testuje produkty pod względem emisji oraz zawartości szkodliwych substancji. Produkty poddane testom LGA, podlegają corocznej, ponownej kontroli.

Pobierz PDF

DIN 33870
Jest niemiecką normą badającą wydajność oraz jakość wydruku tonerów laserowych.

DIN 33871
Jest niemiecką normą badającą wydajność oraz jakość wydruku wkładów atramentowych.