Strona Główna Utylizacja

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z domowymi odpadami!

Zgodnie z dyrektywą UE WEEE 2 o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych zużyty sprzęt elektryczny należy odsegregować i przekazać do punktu przetwarzania odpadów w celu przyjaznej dla środowiska utylizacji. Informacji na temat możliwości utylizacji zużytego sprzętu udziela urząd gminy lub miasta. Zużyty sprzęt można także zwrócić swojemu sprzedawcy.