Strona Główna Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych na potrzeby założenia i korzystania z serwisu na naszej stronie internetowej jest KMP PRINTTECHNIK POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym Al. Krakowska 88 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn. Zostaną one przetworzone, zgodnie z naszą polityką przetwarzania danych osobowych , w celu korzystania przez Ciebie z naszego serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z naszego serwisu. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności pod tym linkiem PRYWATNOŚĆ

 

REGULAMIN

 

INFORMACJE OGÓLNE

Serwis internetowy, działający pod adresem www.kmppl.com, prowadzony jest przez firmę KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 88, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000013139.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 300.000,00 zł. NIP: 534-21-56-475, REGON: 017265277

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Serwis internetowy B2B znajdujący się pod adresem www.kmppl.com służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia na stronie kmppl.com jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie zamówienia. Zamówienia mogą także być składane za pomocą poczty elektronicznej,  telefonu, faksu lub osobiście w siedzibie firmy.
Przyjęcie przez serwis internetowy kmppl.com każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę działu handlowego firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez firmę KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o.

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

Serwis internetowy kmppl.com  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

  • - we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należnej wysokości (dotyczy transakcji z formą płatności Przedpłata)
  • - przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera
  • - przesyłka nie zostanie odebrana podczas dostawy bezpośredniej

Zamówienia w serwisie internetowym kmppl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Oferta serwisu internetowego kmppl.com obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Ceny podawane w serwisie internetowym kmppl.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami netto. KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę serwisu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
Na sprzedawany towar zawsze wydawana jest faktura VAT.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o.

WARUNKI DOSTAWY

Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

  • - odbiór osobisty w siedzibie firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o.
  • - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Zamówienia złożone do godziny 14 wysyłamy tego samego dnia.
Zamówienia powyżej 400,00 zł netto są realizowane na koszt firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. Poniżej 400,00 zł netto koszt wysyłki ponosi odbiorca w wysokości 12,00 zł netto.

Firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia tego samego dnia, jeśli zamówienie wpłynęło do godziny 14.00, lub w następnym dniu roboczym od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie kmppl.com.
Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez pracowników KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych oraz dostępności zamówionych towarów w magazynie.

Na wniosek Zamawiającego przed dokonaniem zapłaty przelewem, firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. może wystawić fakturę Pro Forma.

W momencie odbioru przesyłki wysłanej firmą kurierską, Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku odbioru towaru przez Zamawiającego z magazynu firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. płatność za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny kmppl.com pomiędzy klientem a serwisem kmppl.com prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia informacje.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów wraz z cenami, wybrany adres doręczenia.

Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są dostępne w magazynie firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 1 dnia, zamówienie zostaje wysłane częściowo, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą że przesyłka została wysłana do adresata.
Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, Zamawiający powinien spisać powstałe szkody w obecności kuriera i odesłać wadliwy produkt na adres firmy KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. widniejący w fakturze VAT. Firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Jeśli to możliwe Zamawiający może załączyć do reklamowanego tonera/tuszu wydruk.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął plomby zabezpieczające.
Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto, lub zwrot gotówki jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma KMP PrintTechnik Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie serwisu internetowego w ciągu dnia,
  • - wycofania poszczególnych produktów z oferty serwisu internetowego kmppl.com,
  • - wprowadzania nowych towarów do oferty serwisu internetowego kmppl.com,
  • - przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.